Energiebesparing

Energiebesparing is het voorkomen of beperken van de energiebehoefte die door fossiele brandstoffen is opgewekt. Het is een belangrijke stap om te komen tot een toekomstbestendig energiegebruik en optimale bescherming van het milieu.

Trias Energetica (TE)

Energiebesparing is onderdeel van de TE waarmee een toekomstbestendig energiegebruik kan worden bereikt. De TE bestaat uit de volgende stappen:

1. Voorkomen van een energiebehoefte

2. Inzetten van hernieuwbare energiebronnen voor energieopwekking

3. Beperken van de energiebehoefte

Een toekomstbestendig energiegebruik is vooral een combinatie van de drie stappen die elkaar versterken.

Beste Beschikbare Technieken (BBT)

BBT is het uitgangspunt van de Wet milieubeheer (Wm) en Wet algemene bepalende omgevingsrecht (Wabo). BBT moeten het milieu beschermen tegen nadelige effecten door menselijk handelen. Bij het toepassen van BBT gaat de voorkeur uit naar "het voorkomen van" (stap 1 TE) en als dat onmogelijk is "het beperken van" (stap 3 TE) de nadelige invloeden op het milieu. Kortom, er is een raakvlak tussen het toepassen van BBT en het gebruiken van de TE.

Technieken tegenover gedrag

Allerlei technieken zijn op de markt verkrijgbaar voor het beschermen van het milieu of het bereiken van een toekomstbestendig energiegebruik. Naast het installeren van technieken (hardware)  is ook het gedrag (software) bepalend in het bereiken van een voldoende hoogbeschermingsniveau van het milieu. Daarom is aandacht voor het menselijk handelen net zo belangrijk als het installeren van zuinige technieken. Door een gezonde combinatie van bovenstaande elementen wordt (onbewuste) energieverspilling voorkomen.

InfoMil biedt u meer informatie over manieren voor energiebesparing in relatie tot de Wet milieubeheer (Wm), Activiteitenbesluit/-regeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de omgevingssvergunning. Ook bieden wij u verschillende hulpmiddelen ter ondersteuning van het bereiken van energiebesparing.

Erkende maatregelen voor energiebesparing (EML)

Hek_open_toegang

Alle (nog niet) van kracht zijnde erkende maatregelen zijn toegelicht waarmee energiebesparing wordt bereikt. Het gaat om de maatregelen zoals deze in bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn (of worden) opgenomen.

Handreiking erkende maatregelen voor energiebesparing

Poppetjes_transparant

In de handreiking vindt u de juridische handvatten voor het toezicht op of het  naleven van de verplichting om energie te besparen. Ook geeft de handreiking meer duidelijkheid over de werking van de systematiek rond de erkende maatregelen voor energiebesparing.

Filter erkende maatregelen voor energiebesparing (FEM)

Filter-erkende-maatregelen-energiebesparing

Een digitaal hulpmiddel voor het uitvoeren van toezicht op energiebesparing. In 6 stappen is bekend welke erkende maatregelen voor energiebesparing getroffen zijn (of worden).

Uw onderwerpen

Filter Erkende maatregelen energiebesparing

DSC_0071

Bent u toezichthouder? Vraag dan een persoonlijk FEM-account aan.

Er is ook een FEM Openbaar (zonder account) beschikbaar.

Bekijk de mogelijkheden die het Filter Erkende Maatregelen energiebesparing u biedt.

Energiebesparing en Winst (E&W)

Jongen in gras met vergrootglas

Hulpmiddel met informatie over toepasbaarheid en werking van energiebesparende (erkende) maatregelen.