Akoestisch rapport mobiele puinbreker

Degene die met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval te bewerken, stelt voor het begin hiervan burgemeester en wethouders daarvan schriftelijk op de hoogte. Deze kennisgeving bevat op basis van artikel 4, lid 2 van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval onder andere:

  • Een beschrijving van de bronsterkte (LW) in dB(A) van de mobiele puinbreker;
  • De verwachte datum van begin en de duur van de periode dat met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval wordt bewerkt.

Duur van de periode

De duur omvat de gehele periode dat ter plaatse met een mobiele puinbreker bouw- en sloopafval wordt gebroken. Daarmee gaat het niet alleen op de feitelijke "breekactiviteiten" maar op alle daarmee verbandhoudende activiteiten die in (de bijlage bij) het besluit worden onderscheiden. Het gaat om de totale periode dat de mobiele puinbreker op de bouw- of slooplocatie aanwezig is. Dat is dus inclusief het opzetten en afbreken van de installatie en niet alleen om de feitelijke werkuren.

De duur dat ter plaatse bouw- en sloopafval wordt gebroken, is vooral belangrijk voor het bepalen van de maximale toegestane geluidbelasting. Zie hiervoor de voorschriften 1.1.1 tot en met 1.1.3 van de bijlage bij het besluit.