Dossier Activiteitenbesluit en geluid

In afdeling 2.8 "Geluidhinder" van het Activiteitenbesluit staan voor bijna alle activiteiten de geluidsvoorschriften. Uitzonderingen zijn paragraaf 3.2.3 "het inwerking hebben van een windturbine" en paragraaf 3.8.3 "buitenschietbanen", waarin geluidsartikelen voor deze activiteiten zijn opgenomen. De specifieke overgangsartikelen voor geluid zijn verwerkt in afdeling 2.8.

In "Activiteitenbesluit geluid in ’t kort" vindt u een korte inleiding over het aspect geluid in het Activiteitenbesluit. Daarnaast bespreekt het dossier alle belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld het beschermingsniveau, in relatie met het aspect geluid. Toegespitste informatie voor bepaalde activiteiten in relatie met geluid vindt u onder "Specifieke activiteiten".


Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit bevat algemene regels voor bedrijven om het milieu te beschermen. Het Activiteitenbesluit bevat ook regels om geluidsoverlast door bedrijven te voorkomen.

In het Activiteitenbesluit zijn per soort milieubelastende activiteit (bijvoorbeeld metaalbewerking) regels opgenomen. Daarnaast zijn er ook regels per soort milieubelasting (bijvoorbeeld geluid). Soms is het mogelijk om met 'maatwerkvoorschriften' af te wijken van de regels van het Activiteitenbesluit.