Dossier Bouwbesluit 2012 en geluid

In het Bouwbesluit 2012 zijn regels voor geluid opgenomen voor geluid in de bouwfase en in de gebruiksfase. Het aspect geluid in de bouwfase (bouwlawaai) is geregeld in artikel 8.3 Bouwbesluit.  In hoofdstuk 3 "Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid" wordt voor het aspect geluid de volgende zaken geregeld:

  • Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw
  • Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw
  • Afdeling 3.3 Beperking van galm, nieuwbouw
  • Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten, nieuwbouw

Gezien de reikwijdte van deze website wordt alleen informatie gegeven over Afdeling 3.1, een deel van afdeling 3.2 (installaties voor warmte- en koudeopwekking)  en artikel 8.3.


Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het (ver)bouwen en slopen van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bestaande bouwwerken, open erven en terreinen en over de veiligheid tijdens het bouwen en slopen. Dit zijn de voorschriften die de minimaal noodzakelijke kwaliteit van bouwwerken waarborgen.