Dossier Crisis- en herstelwet en geluid

De Chw geeft voor bepaalde projecten de mogelijkheid om van geluidregelgeving af te wijken. Dit geldt voor "Ontwikkelingsgebieden" en "Innovatieve experimenten". De instrumenten biedt bevoegde gezagen de kans om vernieuwende projecten aan te melden waarvoor bestaande regels een belemmering vormen. Deze projecten worden (behalve het projectuitvoeringsbesluit) via een AMvB aangewezen.


Crisis- en Herstelwet

De Crisis- en herstelwet(Chw) is in het leven geroepen om met kortere procedures doelgericht te werken aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Ook enkele nieuwe procedures (instrumenten) kunnen hierbij ondersteunen.