Achtergrondinformatie industrielawaai bij vergunningverlening

De informatie op deze en onderliggende webpagina’s is een actualisatie van de toelichtende paragrafen uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening uit 1998 (HILV98) (of scan origineel document).

De HILV98 is een belangrijk hulpmiddel bij vergunningverlening voor het aspect geluid bij inrichtingen. De HILV98 bevat naast een beoordelingskader ook aanvullende informatie over hoe om te gaan met dit beoordelingskader bij vergunningverlening. In de loop van de tijd is door jurisprudentie, nieuwe inzichten en gewijzigde regelgeving de aanvullende informatie verouderd. Daarom is deze informatie geactualiseerd. Het beoordelingskader uit de HILV98 is niet gewijzigd. Er zijn ook geen wijzigingen in het document de HILV98.

Het beoordelingskader uit de HILV98 vormt samen met de achtergrondinformatie op deze webpagina’s een hulpmiddel bij het opstellen van een omgevingsvergunning milieu.