Bestemmingsplan en geluid

Bij het aspect geluid in het bestemmingsplan gaat het om het ruimtelijk mogelijk maken van aan de ene kant bronnen van geluid (zoals industrie, spoor- en wegverkeer) en aan de andere kant bestemmingen die een zekere mate van rust behoeven (zoals woningen en ziekenhuizen).

In de opzet van deze pagina wordt uitgegaan van het realiseren van een nieuwe functie ten opzichte van een bestaande bestemming in een bestemmingsplan:

  • Realiseren van geluidsgevoelige functies
  • Realiseren van geluidsbelastende functies; geluidsbronnen

Hoe werkt het onder de Omgevingswet