Lokaal geluidbeleid

Gemeenten krijgen steeds meer ruimte om een eigen geluidbeleid op te stellen. Lokaal geluidbeleid voor industrielawaai (vergunningverlening) was al een tijd mogelijk. Vanaf 2007 is een beleid over hogere waarden mogelijk. En een aantal aangewezen gemeenten stelt een actieplan op. Daarmee wordt de noodzaak tot een samenhangend gemeentelijk geluidbeleid groter. Lokaal geluidbeleid heeft als meerwaarde dat optimaal wordt aangesloten op de lokale situatie en een kader wordt verkregen voor de behandeling van knelpunten.

Lokaal geluidbeleid wordt vanuit een visie en noodzaak opgesteld. Algemeen doel hierbij is de beschikbare geluidruimte zo goed mogelijk te reguleren en te verantwoorden. Hiermee zal een wezenlijke kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. Neem in elk geval de beslissers – het management en bestuur - mee in het ontwikkelen van een gemeentelijk geluidbeleid. Absolute voorwaarde is voldoende draagvlak, bij het management en bestuur, maar ook bij de doelgroepen burgers en bedrijven.