Activiteitenbesluit

Hier leggen we de werking uit van het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft.

De eerste kennismaking helpt u op weg in het Activiteitenbesluit. Naast een uitgebreide toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie aan de hand van Activiteiten, Branches en Milieuthema's.

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Activiteitenregeling middelgrote stookinstallaties gepubliceerd

De wijziging van de Activiteitenregeling is 21 november 2017 gepubliceerd. Het gaat over de implementatie van de Europese Richtlijn 2015/2193/EG over middelgrote stookinstallaties (‘MCPD’). Er was nog geen EU-wetgeving voor de emissies van deze stookinstallaties.

De wijziging van het Activiteitenbesluit was al gepubliceerd. Beide treden in werking op 19 december 2017.

Andere wetgeving

voorschriften-stijn-vogels

Voor de toepassing van het Activiteitenbesluit zijn ook onderwerpen uit andere wetgeving van belang. Het belangrijkste is het Besluit omgevingsrecht (Bor).