Activiteitenbesluit

Hier leggen we de werking uit van het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft. De eerste kennismaking helpt u op weg.

Naast een toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie over:

Melding en AIM

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Activiteitenbesluit en de Omgevingswet

Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling gaan op in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL)  en de regeling onder de Omgevingswet. Beide zijn nog niet definitief gepubliceerd.

Veel van de algemene milieuregels blijven gelijk, maar de systematiek verandert wel. Voor een deel van de bedrijven zijn er straks minder rijksregels, maar meer lokale regels.

Aandeslagmetdeomgevingswet.nl geeft meer informatie over de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.

Andere wetgeving

voorschriften-stijn-vogels

Voor de toepassing van het Activiteitenbesluit zijn ook onderwerpen uit andere wetgeving van belang. Het belangrijkste is het Besluit omgevingsrecht (Bor).