Activiteitenbesluit

Hier leggen we de werking uit van het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft. De eerste kennismaking helpt u op weg.

Naast een toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie over:

Melding en AIM

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Wijziging energiebesparingseis Activiteitenbesluit in consultatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een wetswijziging rond de energiebesparingseis in consultatie gebracht. Het gaat specifiek om wijzigingsvoorstellen in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Bedrijven, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten en andere partijen kunnen tot 21 mei 2018 reageren.

Andere wetgeving

voorschriften-stijn-vogels

Voor de toepassing van het Activiteitenbesluit zijn ook onderwerpen uit andere wetgeving van belang. Het belangrijkste is het Besluit omgevingsrecht (Bor).