Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels voor bedrijven. De eerste kennismaking helpt u op weg in de werking van de rijksregels.

Naast een toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie over:

Melding en AIM

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet- en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Milieubelastende activiteiten Bal beschreven voor 100 bedrijfstypen

Het begrip 'inrichting' uit de Wet milieubeheer (Wm) en het Activiteitenbesluit vervallen onder de Omgevingswet. Maar wat betekent dat voor een bepaald bedrijf in de praktijk?

Op de website van Aan de slag met de Omgevingswet staat sinds 1 augustus 2018 voor bijna 100 typen bedrijven of ze vanaf 2021 vallen onder de rijksregels voor milieubelastende activiteiten in het Bal.