Ammoniak

Ammoniak is een belangrijk milieuthema bij agrarische bedrijven. Er is wet- en regelgeving voor het beoordelen van ammoniak. Op dit deel van de site vindt u informatie en uitleg.

Stalbeschrijvingen

Roze kip

Een overzicht van alle stalbeschrijvingen en per diercategorie de emissiefactoren.

Activiteitenbesluit

Bloemen

Informatie over de voorschriften voor ammoniak voor het houden van vee en voor mestbassins.

Besluit emissiearme huisvesting

Gras

Meer lezen over het Besluit emissiearme huisvesting.

Toezicht en handhaving luchtwassers

Lucht boven bomen

Informatie voor bevoegd gezag over eisen.

Nieuws

Uw onderwerpen

Informatie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over: