Vroegere agrarische AMvB's en Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins

Hier vindt u informatie over vijf voormalige Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) voor land- en tuinbouwbedrijven. Deze AMvB's gelden niet meer. Het Activiteitenbesluit is hiervoor in de plaats gekomen. 
Het Besluit landbouw, het Besluit glastuinbouw en het Besluit mestbassins golden tot 1 januari 2013. Het Besluit melkrundvee en het Besluit akkerbouw waren voorlopers van het Besluit landbouw en golden tot 6 december 2006. De AMvB's waren gebaseerd op toenmalige artikel 8.40 (en soms ook 8.44) van de Wet milieubeheer. Voor mestbassins verwezen de amvb's naar de:

Uw onderwerpen