Geur

Geur is een belangrijk milieuthema bij agrarische bedrijven. De Wet geurhinder en veehouderij geeft het toetsingskader voor de omgevingsvergunning milieu bij het beoordelen van geur van houden van vee. Voor bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen, gelden de geureisen van het Activiteitenbesluit.

PlattelandDe Handreiking Wet geurhinder en veehouderij geeft bevoegd gezag (en anderen) handvatten om Wet geurhinder en veehouderij en de geurvoorschriften van het Activiteitenbesluit toe te passen.

VarkenVoor deze beoordeling van geur is gebruik van de rekenprogramma's V-Stacks vergunning en V-Stacks gebied verplicht. Op dit deel van de site vindt u handreikingen over het gebruik van deze programma's.

Nieuws

Uw onderwerpen