Ruimtelijke planvorming

Landschap met veehouderijRuimtelijke planvorming is ingewikkeld. De belangen zijn vaak strijdig met elkaar, bijvoorbeeld bedrijvigheid en wonen, met elk hun eigen ruimtelijke behoeften. Er zijn effecten op de omgeving, bijvoorbeeld geur of luchtkwaliteit.

Daarbij is het wettelijk stelsel ingewikkeld.

Ook andere factoren maken het proces ingewikkeld. Zoals de verschillende (private)partijen, een politieke dynamiek en de lange tijdshorizon van projecten.

Op deze pagina's vindt u informatie over ruimtelijke planvorming gerelateerd aan veehouderijen en andere agrarische bedrijven.

Op de subsite "Ruimte" vindt u onder "Omgevingsthema's" informatie over diverse agrarisch milieuaspecten die belangrijk zijn voor ruimtelijke plannen, zoals het bestemmingsplan en de structuurvisie.

Op de subsite "Ruimte" kunt u meer lezen over de wettelijke procedures van de ruimtelijke planvorming. Ook leest u daar meer over wet- en regelgeving en andere zaken die breder spelen dan specifiek over de agrarische bedrijven.

Nieuws

Uw onderwerpen