Behandeling van stedelijk afvalwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)