Lozingsvoorschriften parkeergarage

De activiteit 'Bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage' in het Activiteitenbesluit richten zich ook een parkeergarage met meer dan 20 parkeerplaatsen. Door verandering van regelgeving geldt alleen de zorgplicht nog. Dit betekent dat voor parkeergarages geen specifieke lozingsvoorschriften meer gelden.

Vindplaats

De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van het bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage staan in § 3.3.4, artikel 3.26f van het Activiteitenbesluit.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

Ook valt deze activiteit onder de definitie van inrichting type A (artikel 1.2). Dat betekent dat een inrichting type A die deze lozing uitvoert niet hoeft te melden. Dit staat in artikel 1.4 van het AB.

Het artikel is per 1 januari 2016 ingetrokken. De eisen aan het afvalwater van parkeergarages zijn bewust verwijderd uit deze paragraaf door het vervallen van artikel 3.26f. Aan artikel 4.75 is ten onrechte een verwijzing naar paragraaf 3.3.4 toegevoegd. Het is nooit de bedoeling geweest om die eisen alsnog van toepassing te verklaren via artikel 4.75. Per 1 januari 2017 is uit artikel 4.75 de verwijzing naar paragraaf 3.3.4 verwijderd. Dit betekent dat voor parkeergarages geen lozingsvoorschriften meer gelden. Alleen de zorgplicht geldt nog.