Nieuwe sanitatie bij zorginstellingen

Deze handreiking is primair bedoeld voor vergunningverleners bij Omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat die aanvragen voor bouw-, milieu- en waterwetvergunningen beoordelen en vergunningen opstellen. De afwegingskaders voor het mogelijk verlenen van een vergunning en nieuwe technieken zijn op een rijtje gezet. Daarnaast biedt deze handreiking ook waardevolle informatie voor zorginstellingen die nieuwe sanitatie technieken overwegen om medicijnresten uit afvalwater te verwijderen.

De handreiking richt zich op systemen die medicijnresten uit afvalwater verwijderen. Sommige systemen gaan verder dan alleen afvalwater zuiveren en vragen om een andere benadering van afvalstromen om alle medicijnresten bij het verwijderingsysteem te krijgen. Het anders omgaan met afvalstoffen knelt met huidige wetgeving. Dit is een reden om deze handreiking te schrijven.

De handreiking beschrijft ook aspecten wanneer maar delen van een dergelijk systeem worden ingevoerd. Het invoeren van delen van een systeem heeft andere juridische consequenties. De handreiking is geen wet, hij geeft inzicht in de juridische achtergrond en kan worden gebruikt als richtlijn. De vergunningverlener moet aan de hand van de specifieke omstandigheden bij de inrichting bepalen welke voorschriften nodig zijn. Deze handreiking wijst op de wetten en wettelijke bepalingen die uiteraard wel rechtstreeks het juridische kader bepalen.

Juridisch kader afvalstoffen

achtergrond bij nieuwe sanitatie