afweging bij vergunningverlening

In de omgevingsvergunning worden de milieuaspecten getoetst door het bevoegd gezag conform de geldende wet- en regelgeving. Sommige aspecten zijn algemeen geregeld waarbij lokaal soms andere afwegingen gemaakt kunnen worden.

In deze handreiking over nieuwe sanitatie zijn voor de aspecten afvalwater en afval de afwegingen meer beschreven. Er zijn meer aspecten zoals geluid, externe veiligheid en bodem. Deze aspecten zijn niet anders dan bij het verlenen van ander vergunningen.