Beoordelen van de informatie voor vergunning of maatwerk


Als na de voorbereiding van het initiatief blijkt dat de lozing mogelijk is, dient de initiatiefnemer de aanvraag of het verzoek tot maatwerk in. Dat doet men via de gebruikelijke weg bij het bevoegd gezag. (Zie ook de pagina Aanvraag- en voorbereidingsprocedure watervergunning over dit onderwerp.) Het bevoegd gezag controleert en beoordeelt de ingediende stukken op volledigheid en inhoud. De vergunningverlener voert diverse toetsen uit en correspondeert hierover met de initiatiefnemer en zijn adviseurs. De vergunningverlener bereidt het besluit voor volgens de daarvoor geldende procedure. Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over maatwerkvoorschriften.

Bij een bestaande activiteit kan een lozing ook (ambtshalve) aanpassing nodig hebben. Ook hier controleert en beoordeelt het bevoegd gezag de ingediende stukken zowel op volledigheid als op inhoud.

Keuze procedure en beoordelen aanvraag_voornemen_verzoek tot maatwerk Indieningsvereisten en Volledigheidstoets Beoordelen ingediende stukken van (vergunning) aanvraag/ voornemen/ verzoek tot maatwerk Schrijven van een vergunning of een maatwerkbesluit Plaatje Overzicht procedure proces vergunningverlening Plaatje Overzicht procedure proces vergunningverlening Plaatje Overzicht procedure proces vergunningverlening Plaatje Overzicht procedure proces vergunningverlening

Beoordelen ingediende stukken van (vergunning) aanvraag_voornemen_verzoek tot maatwerk plaatje Keuze procedure en beoordelen aanvraag/voornemen/verzoek tot maatwerk plaatje Overzicht procedure proces vergunningverlening Schrijven van een vergunning of een maatwerkbesluit