17. Sloop en asbest

Deze activiteiten kunnen ook uitbesteed worden aan een marktpartij. Als de uitbestedende overheidsorganisatie maar beschikt over het deskundigheidsgebied '4. Toezicht en handhaving bouwen en ruimtelijke ordening'.

  1. Beoordelen (bij een aanvraag) of er een sloopveiligheidsplan benodigd is en het beoordelen van een sloopveiligheidsplan.
  2. Nemen van materiaalmonsters op locatie (niet zijnde asbest).
  3. Beoordelen van sloop aanvragen en meldingen.
  4. Toezicht op de sloop o.a. beoordelen vrijgavemeting, veiligheid, ondergrondse tanks.
  5. Toezicht op mobiele brekers.
  6. Toezicht op sloopmeldingen, onderdeel asbestverwijdering.
  7. Beoordelen asbestinventarisatie.
  8. Toezicht op omgang met asbest (na akkoord sloop afvalstoffen).