Van ABM en Immissietoets naar vergunningvoorschrift


De vergunningverlener beoordeelt de toegepaste ABM en Immissietoets van de aanvrager.  Lozing in oppervlaktewater of op de riolering maakt voor de beoordeling niet direct wat uit. De berekende samenstelling en hoeveelheid afvalwater zijn de basis voor de vergunningvoorschriften. Belangrijk is welk bevoegd gezag de voorschriften maakt: de waterkwaliteitsbeheerder of het Wabo-bevoegd gezag.