Beste beschikbare technieken (BBT)

De Wet milieubeheer en de Wabo eisen dat milieuregels voldoen aan de "Beste Beschikbare Technieken" (BBT). BBT kan staan in rijksmilieuregels die direct werken, zoals het Activiteitenbesluit. Maar ook omgevingsvergunningen milieu en  gemeentelijke besluiten, inclusief maatwerkbesluiten Activiteitenbesluit, moeten voldoen aan BBT.

Onder BBT vallen:

  • toegepaste technieken
  • ontwerp, bouw en ontmanteling van een installatie
  • onderhoud en bedrijfsvoering van een installatie
  • De noodzaak voor BBT hangt niet af van het soort bedrijf. De invulling van BBT kan wel verschillen per bedrijfstak.