Waterplannen

Rijk en provincies leggen gebruiksfuncties van het rijkswater en het regionaal water vast in hun waterplannen. Zij zijn verplicht dit wettelijk vast te leggen (vooral vanuit Europese regelgeving). Het rijk doet dit voor de rijkswateren (in het Nationaal Waterplan), de provincie voor de regionale wateren (in het Regionaal Waterplan). De provinciale waterplannen maken soms onderdeel uit van omgevingsplannen of -visies.

Overzicht van de Provinciale Waterplannen

Tweede generatie 2015-2021 (downloads):

Deze plannen zijn digitaal te raadplegen:

Eerste generatie (2009-2015):

Plannen voor rijkswateren

Het Nationaal waterplan (pdf, 20 MB): De functies voor rijkswateren zijn verder uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren.


Zie dit Handboek