Ruimtelijke ordening en water

Ruimte is schaars in Nederland. De ruimtelijke behoeften van wonen, werken, recreëren, mobiliteit, water en natuur moeten in elk plan of besluit in samenhang bekeken worden. Daarbij zal aandacht moeten zijn voor de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en economische, culturele en sociale gevolgen.

Hier laten we de koppeling zien tussen verschillende water gerelateerde onderwerpen en ruimtelijke ordening. Het doel is om door de samenhang te laten zien de communicatie tussen de verschillende belangen en organisaties te verbeteren.