Regelgeving in ontwikkeling

Regelgeving is voortdurend in ontwikkeling.  Op deze pagina's willen we u inzicht geven in de toekomstige ontwikkelingen op gebied van (afval)waterregelgeving.

Aan de slag met de omgevingswet

Het begrip “inrichting” uit de Wet milieubeheer wordt in de omgevingswet losgelaten en vervangen door een regulering per activiteit: Van inrichting naar milieubelastende activiteit.  Het maakt daarbij niet meer uit of de activiteiten binnen of buiten een bedrijf plaatsvinden, plaatsgebonden zijn en hoe lang ze duren.

Activiteitenbesluit en gewasbeschermingsmiddelen

Archief: vervallen regelgeving