Vervallen regelgeving

Op deze pagina's vind u een lijst van ingetrokken wet en regelgeving. Ook overgangsregelingen die niet meer van belang zijn, behalve voor enkele historische situaties.

In 2009 is de Wvo vervangen door de Waterwet.

Met de vernieuwing van de afvalwaterregelgeving (sinds 2008) zijn de uitvoeringsbesluiten (AMvB's) geordend naar de doelgroep. De besluiten zijn niet meer gebaseerd naar compartiment waar de lozing plaatsvindt. De nieuwe generatie lozingenbesluiten regelen de meeste lozingen. De besluiten vertonen grote overeenkomsten en sluiten naadloos op elkaar. Ze onderscheiden zich van elkaar in de doelgroep waar ze op van toepassing zijn. Een aantal besluiten, zijn daarom per 1 januari 2013 ingetrokken nadat ze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit.