Bussenknop

U kunt de bussenknop gebruiken om een deel van de invoergegevens te bepalen voor een berekening met de NSL-Rekentool / Aerius Lucht Rekentool. Daarnaast kunt u een maatregel-effect vaststellen voor de invoergegevens voor de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

De bussenknop 2022 is sinds eind april 2022 beschikbaar. Met de bussenknop kunt u berekenen hoeveel de emissie van het lijnbussenpark afwijkt van het gemiddelde. Dat vertaald zich in een schalingsfactor die u kunt betrekken bij de berekening om de luchtkwaliteit bepalen. De bussenknop 2022 (xlsx, 42 kB) is voorzien van een bijbehorende instructie (pdf, 229 kB).

De schalingsfactor wordt berekend ten opzichte van emissiefactoren voor lijnbussen die  het ministerie van Infrastructuur en Water jaarlijks publiceert. Voor bussenknop 2022 zijn dat de emissiefactoren die 15 maart 2022 zijn gepubliceerd. Met de bussenknop kunt u voor alle rekenjaren tussen 2019 en 2030 een schalingsfactor berekenen.

Wijzigingen in bussenknop 2022

De belangrijkste wijziging in bussenknop 2022 ten opzichte van versie 2021 is: de stof PM2,5 is toegevoegd. U kunt nu ook een schalingsfactor voor deze stof berekenen.

Eerdere versies

InfoMil actualiseert de bussenknop jaarlijks met een nieuwste informatie over emissiefactoren en wagenparksamenstelling van (lijn)bussen. Eerdere versies blijven beschikbaar.