Emissies scheepvaart

Voor het bepalen van de luchtkwaliteit in de buurt van scheepvaart zijn de volgende hulpmiddelen beschikbaar:

  • rekenapplicatie PRELUDE: emissies en bronkenmerken van binnenvaartschepen
  • rapport kentallen zeeschepen: emissies en bronkenmerken van zeeschepen.

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft TNO gegevens over de emissies en bronkenmerken samengesteld voor binnenvaart- en zeeschepen. Deze gegevens kunt u gebruiken als invoer voor verspreidingsmodellen. De modellen berekenen de bijdrage van scheepvaart aan de concentraties fijnstof en stikstofdioxide rond vaarwegen. De gegevens zijn ook te gebruiken voor het berekenen van de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden en zijn verwerkt in AERIUS.

Kentallen binnenvaartschepen

De emissiekentallen voor binnenvaartschepen zitten in de rekenapplicatie PRELUDE versie 1.2.1 (xlsm, 543 kB). Met deze applicatie kunt u op relatief eenvoudige wijze emissiegegevens voor verschillende categorieën binnenvaartschepen berekenen.  Naast de emissies fijnstof en stikstofoxiden, kan met PRELUDE bijvoorbeeld ook de warmte-output (MW) worden vastgesteld.

De toelichting PRELUDE versie 1.1 (pdf, 1.4 MB) beschrijft in hoofdstuk 2 en 3 de werking van de rekenapplicatie.

Ook is PRELUDE versie 1.11 (xlsm, 504 kB) nog beschikbaar.

Kentallen zeeschepen

De emissiekentallen voor zeeschepen zijn opgenomen in het TNO rapport:

Het eerdere rapport (2013) met emissiekentallen voor zeeschepen (pdf, 693 kB) is ook beschikbaar.