Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet (Chw) heeft als doel om met kortere procedures doelgericht te werken aan werkgelegenheid en duurzaamheid. Ook enkele nieuwe procedures (instrumenten) kunnen hierbij ondersteunen.

Titel 5.2 Wet milieubeheer is van toepassing bij het vaststellen van een gebiedsontwikkelingsplan en een bestemmingsplan, zoals beschreven in artikel 2.3 van de Crisis en Herstelwet.