Jurisprudentie luchtkwaliteit: waar toetsen?

Op deze pagina staat relevante jurisprudentie over luchtkwaliteit, deelonderwerp: waar toetsen? (toepasbaarheidsbeginsel/ blootstellingscriterium).

Tot en met augustus 2016 heeft InfoMil de jurispudentie over luchtkwaliteit bijgehouden, daarna hebben we geen uitspraken meer toegevoegd.

Specifieke jurisprudentie over het toepasbaarheidsbeginsel in relatie tot landbouw staat (ook) op het landbouwdeel van de website van InfoMil.