Monitoren NSL

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een plan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote projecten die de luchtkwaliteit verslechteren en zet hier maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tegenover. Het pakket van maatregelen is zo opgesteld dat het de negatieve effecten van de ruimtelijke projecten ruimschoots compenseert.

Doel van het NSL is om te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijnstof (PM10) vanaf 2011 en stikstofdioxide (NO2) vanaf 2015. De deelnemers aan het NSL controleren jaarlijks of de ingevoerde gegevens nog correct zijn. Dit noemen we de 'monitoring'.

Om de monitoring goed uit te voeren is de monitoringstool ontwikkeld. Voor het gebruik van deze tool hebben wij een handleiding gemaakt die u op weg kan helpen.

Hoe werkt de monitoring van het NSL?

Jaarlijks worden de volgende onderdelen gecontroleerd:

  • Voortgang van projecten en maatregelen
  • Verkeersgegevens en omgevingskenmerken
  • Veehouderijen

Het controleren van deze onderdelen loopt in een jaarlijkse cyclus. InfoMil houdt u tijdens de monitoringsronde op de hoogte van de voortgang en processen. InfoMil doet dit door het verzenden van berichten naar de NSL-coördinatoren en plaatst deze berichten ook op de website.

De informatie is openbaar

Via de kaart van de monitoringstool ziet u de berekende concentraties in uw omgeving. U kunt op de website de gegevens ook downloaden en u kunt ook zelf berekeningen uitvoeren aan de luchtkwaliteit met de NSL-Rekentool.

Een project of maatregel in het NSL kan gewijzigd, vervangen of toegevoegd worden via een melding aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Als de staatssecretaris instemt met de melding, wordt deze onderdeel van het NSL.


Monitoren NSL