Handleiding monitoring NSL

Om het NSL actueel te houden, vindt jaarlijks een actualisatie plaats. De actualisatie omvat zowel een terugblik naar het afgelopen jaar (met meet- en rekenresultaten) als een bijstelling van de prognoses voor komende jaren. Voor de actualisatie zijn soms aanpassingen nodig van de bestaande gegevens. In deze handleiding vindt u informatie over hoe u dit kunt doen.

Om de monitoring goed uit te voeren is de Monitoringstool ontwikkeld. Voor het gebruik van deze tool hebben wij een handleiding gemaakt die u op weg kan helpen.

U kunt ook kijken in de handleiding van de Rekentool die op bepaalde punten uitgebreider is dan de handleiding van de Monitoringstool.