Schone Lucht Akkoord

Het Schone Lucht Akkoord is in 2020 gesloten tussen het Rijk, provincies en tientallen gemeenten. Deze partijen willen de negatieve gezondheidseffecten van binnenlandse bronnen halveren in 2030 ten opzichte van 2016. Gemeenten kunnen zich nog steeds bij het Schone Lucht Akkoord aansluiten.

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is om gezamenlijk de luchtkwaliteit in Nederland permanent te verbeteren. Deelnemende partijen nemen maatregelen om de luchtverontreiniging van binnenlandse bronnen te beperken. De ambitie is om daarmee 50% gezondheidswinst te bereiken in 2030 ten opzichte van 2016. Oftewel: een halvering van de gezondheidsschade als gevolg van binnenlandse bronnen. Dat betekent dat mensen langer, gezonder en met meer kwaliteit leven.

De maatregelen in het Schone Lucht Akkoord zijn haalbaar en betaalbaar. En ze sluiten waar mogelijk aan bij lopende initiatieven. In alle sectoren starten overheden in samenspraak met bedrijven en burgers initiatieven en acties voor schonere lucht.

Thema's

Verschillende bronnen van luchtverontreiniging worden aangepakt. Het Schone Lucht Akkoord bevat maatregelen voor de volgende thema's:

  • Mobiliteit (verkeer)
  • Mobiele werktuigen
  • Industrie
  • Woningen en houtstook
  • Binnenvaart en binnenhavens
  • Landbouw
  • Hoogblootgestelde locaties en gevoelige groepen
  • Internationaal luchtbeleid
  • Participatie van burgers en bedrijven

Deelnemende partijen

In januari 2020 hebben het Rijk, 9 provincies en 36 gemeenten het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Later volgden nog meer gemeenten en provincies. Een overzicht van alle deelnemers vindt u op de website van het Schone Lucht Akkoord.

Geïnteresseerde gemeenten kunnen zich alsnog bij het Schone Lucht Akkoord aansluiten. Op de website van het Schone Lucht Akkoord vindt u hiervoor een contactformulier.

Meer informatie