Stookinstallaties

Deze pagina geeft uitleg over stookinstallaties. Hier staat informatie over de regelgeving, meetverplichtingen, toetsing aan de emissie eisen, keuring en onderhoud.

Het gaat om stationaire stookinstallaties zoals een motor, droger, ketel, gasturbine, (noodstroom)aggregaat, kachel, luchtverhitter, oven, fornuis en een thermische naverbrander. Ook afvalverbrandingsinstallaties vallen onder deze definitie.

De regelgeving onderscheidt verschillende categorieën van stookinstallaties. Voor iedere categorie is een handleiding.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021

500 uursregeling

Het Activiteitenbesluit stelt geen emissie-eisen aan kleine en middelgrote stookinstallaties die minder dan 500 uur per jaar in bedrijf zijn. Maatregelen om aan de emissie-eisen in het Activiteitenbesluit te voldoen, zijn vaak niet kosteneffectief voor kleinere installaties die weinig in bedrijf zijn. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Dieselmotoren <50 MWth die elektriciteit leveren op momenten dat het openbaar elektriciteitsnet beschikbaar is
  • Stookinstallaties <50 MWth waarin een vaste brandstof wordt verstookt hebben een emissie grenswaarde voor stof. Bij ingebruikname voor 20 december 2018 is deze emissiegrenswaarde 100 mg/Nm3. In de andere gevallen geldt 200 mg/Nm3.

Daarnaast geldt de 500-uursregeling ook voor motoren en gasturbines vanaf 50 MWth die als noodvoorziening worden ingezet. Voor andere grote stookinstallaties en afvalverbranding geldt de 500-uursregeling niet.