Stookinstallaties

Dit deel van de website gaat in op de wet- en regelgeving voor stookinstallaties.

Volgens Activiteitenbesluit artikel 1.1 is een stookinstallatie een technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd om de opgewekte warmte te gebruiken. Het gaat hierbij om stationaire bronnen, zoals (CV-)ketels, luchtverhitters, ovens, fornuizen, kachels, gasmotoren en gasturbines. Ook afvalverbrandingsinstallaties vallen onder deze definitie. Wanneer in een stookinstallatie afval wordt verbrand met als hoofddoel energie-opwekking (en niet het vernietigen van afval) spreken we van een afvalmeeverbrandingsinstallatie.

Het Activiteitenbesluit kent drie groepen van stookinstallaties:

  1. Middelgrote stookinstallaties (<50 MW) die op standaard brandstoffen worden gestookt
  2. Afval(mee)verbrandingsinstallaties
  3. Grote stookinstallaties (≥50 MW)

Hierop zijn respectievelijk paragrafen 3.2.1, 5.1.2 en 5.1.1 van het Activiteitenbesluit van toepassing. Het Activiteitenbesluit stelt naast emissie-eisen ook eisen aan keuringen, bodembescherming, energieverbruik en lozingen.

Op de pagina hulpmiddel regelgeving en eisen is het digitale hulpmiddel "ABees" beschikbaar. Hiermee krijgt u snel inzicht welk deel van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Dit hulpmiddel geeft naast de emissie-eisen, de meetverplichting en de toetsing aan de emissie-eisen ook de keuringsverplichting aan.

ABees Digitaal

overleg

Op de pagina hulpmiddel regelgeving en eisen is het zogenaamde digitale hulpmiddel "ABees" beschikbaar. Hiermee is inzicht te verkrijgen welk deel van het Activiteitenbesluit van toepassing is. Dit hulpmiddel geeft naast de gestelde grenswaarden aan de emissies, de meetverplichting en de wijze van toetsen ook de keuringsverplichting weer.

Bees A ingetrokken

lucht

Het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (BeesA)  is per januari 2016 ingetrokken.  Vanaf 1-1-2016 volgen de emissie-eisen uit het Activiteitenbesluit. Voor middelgrote stookinstallaties kan op grond van het overgangsrecht de regelgeving volgens BeesA gelden. Met behulp van BeesA-digitaal (xls, 621 kB) is de regelgeving te raadplegen.

Nieuws

Uw onderwerpen

BBT-afweging bij IPPC-installaties

biomassa

Voor stookinstallaties die vallen onder de Richtlijn industriële emissies zijn BBT-conclusies van belang naast het Activiteitenbesluit . De Handleiding BBT bepalen voor IPPC-installaties beschrijft het toepassen van BBT-conclusies. Hierin staat ook informatie over de verhouding van IPPC-installatie en Activiteitenbesluit.