Handleiding voor kleine en middelgrote stookinstallaties

Deze handleiding geeft informatie over de gestelde eisen aan de emissies naar de lucht vanuit kleine en middelgrote stookinstallaties. In de meeste gevallen is hierop paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit van toepassing. De voorschriften zijn van toepassing op inrichtingen van het type A, B en C.

ketelhuis

Een stookinstallatie is een technische eenheid waarin brandstoffen worden geoxideerd ten einde de aldus opgewekte warmte te gebruiken (Activiteitenbesluit artikel 1.1). Het gaat hierbij om stationaire bronnen, zoals (CV-)ketels, luchtverhitters, ovens, fornuizen, kachels, gasmotoren en gasturbines.

Een grote stookinstallatie is een stookinstallatie met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer, ongeacht het toegepaste brandstoftype (Activiteitenbesluit, artikel 1.1). Het kan daarbij gaan om een groep van kleinere stookinstallaties die gezamenlijk een thermisch vermogen van 50 MW of meer hebben. Voor deze sombepaling gaat het dan om stookinstallaties vanaf een vermogen van 15 MW, waarvan de afgassen via één schoorsteen worden of zouden kunnen worden afgevoerd (Activiteitenbesluit, artikel 5.1, lid 2).

Er is een hulpmiddel beschikbaar om snel inzicht te krijgen in de emissie-eisen, de meetverplichting en de toetsing aan de emissie-eisen. Dit hulpmiddel geeft ook de emissie-eisen voor stookinstallaties die niet onder paragraaf 3.2.1 vallen. Het gaat hierbij om grote stookinstallaties (>50 MW) en afval(mee)verbrandingsinstallaties.


Uw onderwerpen

Gewijzigde regelgeving:

Deze handleiding krijgt op dit moment een aanpassing.

Voor de huidige stand van zaken raadpleeg het Activiteitenbesluit zelf. Lees voor meer informatie het nieuwsbericht: Inhoudelijke gevolgen Richtlijn middelgrote stookinstallatie.

Datum: 15 december 2017

PDF van de handleiding

Met de PDF-knop kunt u een deel van de handleiding, zoals een hoofdstuk of paragraaf, of de hele handleiding (uitgezonderd ABEES) in pdf format omzetten. De pdf-knop pdf-knop zit onderin de pagina van de website.