Omgevingsthema's

Welke kaders en onderzoeken zijn van belang bij het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen? Afhankelijk van de situatie en de beoogde ontwikkeling zijn verschillende omgevingsaspecten relevant. Hier vindt u de meest voorkomende omgevingsaspecten. Deze zijn toegelicht in relatie tot het bestemmingsplan. In een aantal gevallen ook in relatie tot de Omgevingsvergunning afwijken. Het (wettelijk) kader, de gevoelige functies / te beschermen kwaliteiten en mogelijke maatregelen geven u inzicht in de benodigde afweging bij ruimtelijke besluiten.


Uw onderwerpen