Ruimtelijke ontwikkelingen

Op deze pagina's vindt u informatie over diverse proces- en programmatische aspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Om meer inzicht te geven in de samenhang tussen de procedures en het proces vindt u hier een korte introductie over het proces van gebiedsontwikkeling. Daarnaast worden onder andere de 'Ladder van duurzame verstedelijking' en 'Stedelijke kavelruil' toegelicht.


Uw onderwerpen