Ruimtelijke regelgeving

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is er vaak een ruimtelijk besluit nodig, zoals een omgevingsvergunning afwijken of een wijziging van het bestemmingsplan. De wet- en regelgeving biedt verschillende mogelijkheden om ontwikkelingen te kunnen faciliteren.

Hier vindt u informatie over de wettelijke kaders en instrumenten van de ruimtelijke planvorming en de bijbehorende wet- en regelgeving zoals de Wro, de Wabo, de Chw en Milieueffectrapportage.