Informatie overstromingsrisico's voor Brzo-bedrijven

Volgens he Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) zijn bedrijven verplicht om informatie over overstromingsrisico’s op te nemen in de beschrijving van de scenario’s in het veiligheidsrapport.

In de toelichting op artikel 13 van de Regeling risico's en zware ongevallen (Rrzo) is aangegeven dat de kans op een overstroming kan worden geschat met gegevens van de overheid.

Deze informatie is te vinden in het Landelijk Informatiesysteem Water en Overstromingen (LIWO). Relevante gegevens uit het LIWO zijn beschikbaar voor Brzo-bedrijven.


Uw onderwerpen