Verboden toepassen asbest

Vraag

Wanneer werd het toepassen en het gebruik van asbest verboden?

Antwoord

De risico's van asbest voor de gezondheid raakten vanaf het begin van de jaren 70 algemeen bekend en erkend. Op grond daarvan is ook de wetgeving aangepast. Het aantal toepassingen van asbest in Nederland is in de jaren 70 dan ook drastisch afgenomen. Hieronder volgt een lijst van relevante jaartallen, die gebruikt kan worden voor het bepalen van de mogelijke aanwezigheid en de mogelijke soorten asbest in een bouwwerk of object:

  • 1977: verbod op het gebruik van crocidoliet (blauw asbest).
  • 1978: verbod op het spuiten van asbest en daardoor het gebruik als spuitisolatie (spuitasbest is zeer losgebonden en bevat vrijwel pure asbestvezels).
  • 1982: productie van asbesthoudende vloerbedekking, asbestpapier, asbest karton en asbesthoudende isolatie en afdichtingsmaterialen gestaakt.
  • 1983: producten waarin asbest in losgebonden vorm voorkomt, mogen niet meer worden verkocht.
  • jaren 80: de massale toepassing van asbestcementproducten begint af te nemen, maar vooral in de agrarische sector wordt asbestcement nog veel toegepast.
  • 1991: verbod op de toepassing van asbesthoudende rem- en frictiematerialen (met uitzondering van die voertuigen waar voor nog geen vervangend materiaal beschikbaar was, zoals vrachtwagens en grote hefinstallaties).
  • 1993: verbod op de verkoop en op de beroepsmatige toepassing van asbest.
  • 2005: volledig verbod op ondermeer het in voorraad hebben en toepassen van asbesthoudende producten.