Verplichting sloopmelding

Vraag

Wanneer is een sloopmelding verplicht?

Antwoord

Een sloopmelding is verplicht wanneer meer dan 10 kuub sloopafval vrijkomt of wanneer asbest wordt verwijderd. Bij kleine verbouwingen zonder asbest is dus geen sloopmelding nodig. Dit betekent dat wanneer bij een kleine verbouwing asbest wordt aangetroffen, er alsnog een sloopmelding noodzakelijk is voordat verwijdering van het asbest plaatsvindt.

Een sloopmelding is niet verplicht wanneer beroepsmatig of bedrijsmatig verwijdering van strikt in het besluit omschreven asbesthoudende toepassingen plaatsvindt. Een voorbeeld hiervan is het verwijderen van geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen.

Verder zijn van de meldingsplicht vrijgesteld een sloop:

  • als gevolg van een besluit volgens artikel 13 van de Woningwet
  • bij toepassing van bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom.
  • van een seizoensgebonden bouwwerk.