Wie is drijver van de inrichting en dus de overtreder?

Vraag

Wie is drijver van de inrichting en dus de overtreder?

Antwoord

Als milieu(vergunnings)voorschriften worden overtreden en het bevoegd gezag over gaat tot handhaving, is vaak de vraag wie als drijver (daaronder valt ook het begrip exploitant) van de inrichting kan worden beschouwd. De drijver van de inrichting moet immers de voor die inrichting geldende milieu(vergunnings)voorschriften naleven (art. 8.20 lid 1 Wm) en is meestal ook aan te wijzen als de overtreder. De Nederlandse wetgever geeft geen definitie van het begrip drijver.

Drijven houdt in het feitelijk exploiteren, een bepaalde betrokkenheid bij de exploitatie hebben of een bepaalde mate van zeggenschap hebben over de exploitatie. Deze zeggenschap kan overigens direct of indirect zijn , bijvoorbeeld via een contractuele verplichting met degene die de inrichting feitelijk exploiteert).

Dit feitelijk georiënteerde zeggenschapscriterium vind zijn basis in de jurisprudentie

Voor jurisprudentie over dit onderwerp:

ABRvS 31 juli 1998, AB 1999/45 (niet gratis online beschikbaar)

ABRvS 26 oktober 2005, nr. 200409992/1

ABRvS 2 mei 2007, nr. 200606567/2

ABRvS 9 mei 2007, nr. 200604496/1

ABRvS 30 januari 2008, 200702980/1

ABRvS 23 april 2008, nr. 200705736/1

ABRvS 15 oktober 2008, nr. 200707345/1

ABRvS 4 maart 2009, nr. 200803007/1