Windturbine

Vraag

Is een windturbine een beperkt kwetsbaar object?

Antwoord

Nee, een windturbine wordt in de regel niet beschouwd als een object met een hoge infrastructurele waarde zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale. Het is dus geen beperkt kwetsbaar object. De opsomming van beperkt kwetsbare objecten is echter niet limitatief. Het bevoegd gezag mag een windturbine wel als zodanig behandelen.