Kenniscentrum InfoMil

Al sinds 1995 is Kenniscentrum InfoMil het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Actueel, praktisch en onafhankelijk. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering.

Kenniscentrum InfoMil is de plaats waar de informatie over omgevingsrecht en omgevingsregelgeving wordt gebundeld en verspreid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en milieudiensten. Het biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid.


Als spin in het web speelt InfoMil een actieve rol tussen beleid en uitvoering. Onze doelstelling is een praktische en doelgerichte bijdrage te leveren aan een goede uitvoering van omgevingstaken. Dat kan complex zijn, omdat het omgevingsbeleid een breed scala aan beleidsterreinen raakt. Het beleid wordt integraler, zowel nationaal als internationaal. Voorbeelden zijn de omgevingsvergunning (Wabo), de ontwikkeling van omgevingsdiensten en beleidsterreinen als ruimtelijke ordening en waterveiligheid.

U krijgt via verschillende kanalen toegang tot de kennis van InfoMil:
• www.infomil.nl
Helpdesk
InfoMil Actueel en InfoMil Perspectief
• Bijeenkomsten in de vorm van Schakels en
• Kennisintensieve trainingen in de Omgevingsacademie NL

Schakel tussen beleid en uitvoering

InfoMil neemt deel aan een groot aantal overleg- en werkgroepen. Verder onderhouden wij via allerlei kanalen intensieve contacten met beleidsmakers en -uitvoerders. De hierbij opgedane ervaringen, en met name de knelpunten in de praktijk, zijn voor ministeries belangrijke input voor beleidsontwikkeling en -evaluatie.

Actieve netwerkorganisatie

InfoMil werkt actief samen met netwerkpartners op verschillende terreinen, waaronder kennispartners als RIVM en NEN, en koepelorganisaties als VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO en UvW.

Nationale en internationale dossiers

InfoMil volgt nauwgezet de ontwikkeling van de wet- en regelgeving. Nationaal en internationaal, en zeker als die van invloed zijn op de situatie in Nederland. We adviseren beleidsmakers over internationale dossiers en wisselen expertise uit met andere overheden.

Actueel, specialistisch en onafhankelijk

InfoMil is daarom hét adres waar u terecht kunt voor actueel, specialistisch en onafhankelijk advies en voor antwoorden op uw vragen over omgevingswet- en regelgeving.

Onderdeel van Rijkswaterstaat

Kenniscentrum InfoMil is onderdeel van Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een van de kerntaken van Rijkswaterstaat is kennisrijke ondersteuning van
beleidsontwikkeling binnen het omgevingsdomein. Daarnaast begeleidt Rijkswaterstaat programma's die zijn gericht op invoering van nieuw beleid en nieuwe regelgeving. Vanuit deze taken voert Rijkswaterstaat ook programma's uit voor andere opdrachtgevers dan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, zoals decentrale overheden, andere ministeries en de EU.