InfoMil – Kenniscentrum in transitie

Al sinds 1995 is Kenniscentrum InfoMil het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze rol worden overgenomen door het Informatiepunt Leefomgeving, oftewel het IPLO. Met dezelfde werkwijze, dezelfde zorgvuldigheid en dezelfde specialisten.

Naast InfoMil gaan ook 3 andere grote helpdesks binnen het omgevingsrecht op in het IPLO: Bodem+, Helpdesk Water en Helpdesk Bouwregelgeving. Daarmee wordt de vraagbeantwoording en de informatie op de website integraler.

De vraagafhandeling van alle 4 helpdesks is - zowel over het huidige, als over het nieuwe stelsel van de Omgevingswet - inmiddels al geïntegreerd in het IPLO. Op de website iplo.nl vind je alle informatie over wet- en regelgeving zoals die geldt als de Omgevingswet in werking is getreden.

De experts van het IPLO beantwoorden vragen over de huidige wet- en regelgeving, de Omgevingswet en de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. IPLO is onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet waarin gemeentes, provincies, waterschappen en het Rijk samenwerken.

Archiefwebsite

De InfoMil-website verandert met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in een statische archiefwebsite. Die is dan enkel nog bedoeld om na te kijken hoe het voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet geregeld was.

Overige dienstverlening van InfoMil, zoals voorlichtingbijeenkomsten, cursussen en beleidsondersteuning aan tal van beleidsdirecties bij ministeries, gaat verder onder de naam van Rijkswaterstaat.