Onderwerpen

Nieuws

Inschrijving Schakeldag

Thema van dit jaar is: ‘Omgeving in transitie – Klaar voor de start!’ De Schakeldag 2019, hét jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het congres vindt plaats op dinsdag 25 juni 2019 in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet heeft gevolgen voor overheden, burgers en bedrijven. De website biedt juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.