Onderwerpen

Nieuws voortaan op iplo.nl

Nieuws over wet- en regelgeving rond de leefomgeving vindt u op het Informatiepunt Leefomgeving. Het informatiepunt bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. Infomil.nl biedt informatie over wet- en regelgeving die op 1 januari 2024 is opgegaan in de Omgevingswet.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat het Activiteitenbesluit ontsluit voor bedrijven en het bevoegd gezag. Op deze site blijft actuele informatie beschikbaar over AIM.

Omgevingsloket online

Helpdesk Omgevingsloket online beantwoordt vragen van overheden, bedrijven en particulieren over Omgevingsloket online.

Op deze site blijft actuele informatie beschikbaar over Omgevingsloket online.