Onderwerpen

Nieuws

Nieuws in Perspectief

Wateroverlast

Het hoofd boven water houden bij zware regenval

Behalve met steeds langere droogteperiodes krijgt ons land ook meer en meer te maken met wateroverlast. Een groeiend probleem. Hoe zit dat en hoe gaan gemeenten daarmee om? Experts van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Loon op Zand en Enschede delen hun ervaringen, in deel 2 over klimaatadaptatie.

Lees het artikel: Het hoofd boven water houden bij zware regenval

Werken met de Omgevingswet?

Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bundelt informatie over bodem, bouwen, water, milieu en de Omgevingswet. IPLO ondersteunt overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het werken met de Omgevingswet en het digitaal stelsel in de praktijk.

InfoMil Actueel wordt IPLO Nieuws

Na 18 jaar nemen we afscheid van InfoMil Actueel. Later deze maand verschijnt de opvolger: IPLO Nieuws. Jacco Schotvanger kijkt terug en vooruit.

Milieuregelgeving kort uitgelegd

Korte uitleg van de systematiek van milieuregelgeving die geldt voor bedrijven. De milieuregels staan meestal in het Activiteitenbesluit of in de Omgevingsvergunning.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

De Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) is een ICT-systeem dat het Activiteitenbesluit ontsluit voor bedrijven en het bevoegd gezag.

Handboek Water biedt inzicht in waterregels

Het Handboek Water maakt voor de praktijk inzichtelijk wat de wet- en regelgeving inhoudt voor het waterbeheer.