Onderwerpen

Nieuws

InfoMil Perspectief 34

InfoMil Perspectief 34

InfoMil Perspectief informeert u over achtergronden en ontwikkelingen op het gebied van milieuwet- en regelgeving.

Aan de slag met de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet heeft gevolgen voor overheden, burgers en bedrijven. De website biedt juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.