Onderwerpen

Nieuws

Abonneren op nieuwsbrief InfoMil Actueel

water

InfoMil Actueel bevat nieuwsberichten over toevoegingen aan de website, nieuwe InfoMil producten en ander milieunieuws. Als u zich abonneert ontvangt u InfoMil Actueel per email.

Aan de slag met de Omgevingswet

omg-wet-280x210

De Omgevingswet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet heeft gevolgen voor overheden, burgers en bedrijven.

Aandeslagmetdeomgevingswet.nl biedt juridische uitleg en praktische toepassingen van de Omgevingswet, de onderliggende regelgeving en de digitale voorzieningen.