Crisis- en herstelwet

Door de invoering van de Crisis- en herstelwet (CHW) op 31 maart 2010 is ook het Activiteitenbesluit op één punt gewijzigd (bijlage 1, vergunningsplicht mijnbouwactiviteiten).

De Crisis- en herstelwet is op 30 maart 2010 in het Staatsblad (Jaargang 2010, nr. 135) gepubliceerd.

Deze aanpassing van het Activiteitenbesluit heeft geen betrekking op het aspect geluid.