Aanpassingen per wet

Als de ontwikkelde regelgeving in werking is getreden, wordt deze opgenomen in het overzicht van de aangepaste regelgeving. Op deze pagina is het overzicht per wet (met bijbehorende besluiten en regelingen) opgenomen.