E03.98.1742 Oostflakkee

Onderwerp: Begrip inrichting, kleinschalig of hobbymatig gehouden dieren

Inleiding:
De gemeente heeft geweigerd om aan appellant een vergunning te verlenen voor het houden van  600 dwerghamsters, 300 kleurmuizen, 30 cavia's, 40 chinchilla's, 60 vogels en 30 gerbils. Naar de mening van appellant hebben verweerders ten onrechte geconcludeerd dat sprake is een inrichting op grond van de Wm waarvoor een vergunning nodig is; er is geen sprake van bedrijfsmatige activiteiten of activiteiten als in een omvang als ware zij bedrijfsmatig, maar van een hobby.

Afdeling:
In de aanvraag is aangegeven dat de aard van de inrichting is: het kweken van dieren voor de groothandel. Hieruit volgt dat de dieren bestemd zijn voor de verkoop. Hiermee is in beginsel vastgesteld dat het bedrijfsmatige activiteiten betreft. De omstandigheid dat appellant de opbrengst als bijverdienste beschouwt, is niet bepalend voor het antwoord op de vraag of sprake is van een vergunningplichtige inrichting. Terecht hebben verweerders zich op het standpunt gesteld dat voor deze activiteiten een vergunning krachtens de Wm nodig is.

Onderwerp:  minimumafstanden, vogels, knaagdieren, stankhinder

Inleiding:
Aan de orde komt de vraag welke afstand aangehouden kan worden voor dieren die niet in de Brochre 1985 of de Richtlijn 1996 zijn genoemd.

Afdeling:
Vaststaat dat de dieren die in de aanvraag zijn vermeld, namelijk vogels en knaagdieren,  niet in de Brochure 1985 of de Richtlijn 1996 zijn opgenomen. Dat neemt niet weg dat verweerders dienen te beoordelen welk beschermingsniveau zij aanvaardbaar achten. Het op basis van de Brochure 1985 en Richtlijn 1996 ingenomen standpunt dat een vaste afstand van ongeveer 50 meter moet worden aangehouden, is naar het oordeel van de Afdeling niet in strijd met het recht te achten. Nu de feitelijke afstand aanzienlijk minder is (namelijk 4,5 meter) hebben verweerders terecht de gevraagde vergunning geweigerd.

Datum uitspraak:
22 oktober 1999
Zaaknummer:
E03.98.1742
Vindplaats:
NBStAB2000-1/99-127
Instantie:
gemeente