Risico's van asbest

Vraag

Wat zijn de risico's van asbest?

Antwoord

Asbestvezels kunnen, wanneer ze worden ingeademd, longkanker, longvlies- en buikvlieskanker (mesotheliomen) en stoflongen (asbestose) veroorzaken. Bij de risico's van asbest gelden de volgende belangrijke kanttekeningen:

  • Asbest is alleen gevaarlijk wanneer de vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het inslikken van asbestvezels is volgens de heersende inzichten niet gevaarlijk.
  • Het gevaar neemt af naarmate het aantal ingeademde vezels (= de blootstellingsduur en/of de concentratie) afneemt.
  • Asbestvezels die goed gebonden zijn aan een dragermateriaal (zoals niet-verweerd asbestcement) kunnen niet worden ingeademd zolang het dragermateriaal niet intensief wordt bewerkt, wordt verwijderd of uit elkaar spat.