Activiteitenbesluit

Hier leggen we de werking uit van het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft. De eerste kennismaking helpt u op weg.

Naast een toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie over:

Melding en AIM

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Hoe werken de milieuregels onder de Omgevingswet?

Hoe werken de rijksregels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) straks in het nieuwe wetsstelsel? Wat kunnen lokale overheden zelf regelen?

Lees het in de uitgebreide informatie over de milieubelastende activiteit onder de Omgevingswet. Een aparte pagina geeft kort de veranderingen van Activiteitenbesluit en 'inrichting' naar Bal en milieubelastende activiteit aan.