Activiteitenbesluit

Hier leggen we de werking uit van het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft.

De eerste kennismaking helpt u op weg in het Activiteitenbesluit. Naast een uitgebreide toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie aan de hand van Activiteiten, Branches en Milieuthema's.

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Wijziging Activiteitenregeling gepubliceerd

De wijziging van de Activiteitenregeling is gepubliceerd en inwerking getreden op 1 oktober 2017. Het gaat onder andere om:

  • Verwijzing naar geactualiseerde PGS 15
  • Verwijzing naar nieuwe of herziene normdocumenten
  • Correcties in bodemvoorschriften voor opslagtanks
  • Aanvulling bijlage 13 over zeer zorgwekkende stoffen

Andere wetgeving

voorschriften-stijn-vogels

Voor de toepassing van het Activiteitenbesluit zijn ook onderwerpen uit andere wetgeving van belang. Het belangrijkste is het Besluit omgevingsrecht (Bor).