Activiteitenbesluit

Hier leggen we de werking uit van het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft.

De eerste kennismaking helpt u op weg in het Activiteitenbesluit. Naast een uitgebreide toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie aan de hand van Activiteiten, Branches en Milieuthema's.

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Wijziging zuiveringsplicht glastuinbouw en driftreducerende technieken gepubliceerd

Op 14 juli 2017 is het wijzigingsbesluit gepubliceerd in Staatsblad 2017, nr. 305. De wijzigingen treden naar verwachting in de loop van 2017 in werking. De zuiveringsverplichting voor glastuinbouw geldt door de inhoud van artikel 3.64a vanaf 1 januari 2018.

Meer informatie over de wijziging geven de pagina's over ontwikkeling regelgeving Lozingen en Landbouw.

Andere wetgeving

voorschriften-stijn-vogels

Voor de toepassing van het Activiteitenbesluit zijn ook onderwerpen uit andere wetgeving van belang. Het belangrijkste is het Besluit omgevingsrecht (Bor).