Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels voor bedrijven. De eerste kennismaking helpt u op weg in de werking van de rijksregels.

Naast een toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie over:

Melding en AIM

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet- en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en AIM

Persoonsgegevens die u in de Activiteitenbesluit Internet Module opgeeft, gebruikt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Activiteitenbesluit internetmodule (AIM) is hierop aangepast en er is een privacyverklaring in opgenomen.