Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit geeft algemene milieuregels voor bedrijven. De eerste kennismaking helpt u op weg in de werking van de rijksregels.

Naast een toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie over:

AIM

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u de melding doen, bepalen of u een vergunning nodig heeft en zien welke voorschriften gelden.

Ontwikkeling wetgeving

Wet- en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen: