Activiteitenbesluit

Hier leggen we de werking uit van het Activiteitenbesluit, dat algemene milieuregels voor bedrijven geeft. De eerste kennismaking helpt u op weg.

Naast een toelichting op de systematiek van het besluit, geven we informatie over:

Melding en AIM

U kunt de melding doen met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). De AIM geeft ook aan of een vergunning nodig is en welke voorschriften van toepassing zijn.

Ontwikkeling wetgeving

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor het Activiteitenbesluit vindt u hier een overzicht van wijzigingen:

Nieuws

Wijziging CO-meting middelgrote stookinstallaties

De keuringsverplichting in de Activiteitenregeling is op 4 april 2018 aangepast. Vanaf 5 april geldt de verplichte CO-meting bij de keuring alleen voor installaties die vanaf 20 december 2018 in gebruik worden genomen.

Hiermee vervalt het advies van InfoMil om tijdelijk met de uitvoering en handhaving van keuringen van 500-uursinstallaties te wachten.

Andere wetgeving

voorschriften-stijn-vogels

Voor de toepassing van het Activiteitenbesluit zijn ook onderwerpen uit andere wetgeving van belang. Het belangrijkste is het Besluit omgevingsrecht (Bor).