Omgevingsloket

Nieuw Omgevingsloket vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl.

Lopende aanvragen inzien en aanvullen tot 1 juli 2024

Heeft u voor 1 januari 2024 een vergunningaanvraag gedaan via het Omgevingsloket Online (OLO)? Dan kunt  u deze tot 1 juli 2024 bekijken en aanvullen in het OLO. Deze aanvragen worden niet overgezet naar het nieuwe Omgevingsloket. Als u na 1 januari 2024 een aanvraag, melding of informatie wilt indienen, dan doet u dat met het nieuwe Omgevingsloket. Aanvragen die u heeft ingediend voor 1 januari 2024 kunt u dus nog inzien en aanvullen in het OLO tot 1 juli 2024.

OLO en AIM stoppen op 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 stoppen OLO en AIM definitief. Het is dan niet meer mogelijk om aanvullingen in te dienen via OLO of behandeltaken uit te voeren.

Voor zowel overheden als initiatiefnemers is het vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk om aanvragen of meldingen in te zien. Alle aanvragen en meldingen worden op 1 juli 2024 uit OLO en AIM verwijderd. De aanvragen zijn dan nog beschikbaar bij de behandelende overheid.

Helpdesk Omgevingsloket online

Heeft u een vraag over uw aanvraag? Voor inhoudeli­jke vragen kunt u terecht bij uw gemeente, waterscha­p of provincie­.

Helpdesk Omgevingsloket online beantwoordt vragen over de technische werking van het Omgevingsloket. Stel uw vraag per mail met het helpdeskformulier.