Omgevingsloket

Nieuw Omgevingsloket vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunnen initiatiefnemers geen vergunningaanvragen en meldingen meer indienen via Omgevingsloket online (OLO) en de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Dit kan dan met het nieuwe Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl.

OLO en AIM zijn gestopt op 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 zijn OLO en AIM definitief gestopt.

Voor zowel overheden als initiatiefnemers is het vanaf 1 juli 2024 niet meer mogelijk om aanvragen of meldingen in te zien. Alle aanvragen en meldingen worden op 1 juli 2024 uit OLO en AIM verwijderd. De aanvragen zijn dan nog beschikbaar bij de behandelende overheid.

Aanpassen favorieten

Heeft u www.omgevingsloket.nl of www.aimonline.nl opgenomen bij uw favorieten? Verander dit dan in https://omgevingswet.overheid.nl.