Omgevingsloket

Kenniscentrum InfoMil biedt informatie en tips voor het werken met het Omgevingsloket online.

Met Omgevingsloket online kunt u digitaal een aanvraag of melding doen voor omgevingsvergunningen en watervergunningen. De overheid kan met Omgevingsloket online de aanvragen behandelen. Ook kunt u met Omgevingsloket online een vergunningcheck doen om te zien of een vergunning of melding nodig is.

Nieuws

2021: Het Omgevingsloket in het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)

dso2

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. De website 'Aan de slag met de Omgevingswet' geeft hierover informatie.

Het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit verschillende bouwstenen: het Omgevingsloket, de lokale systemen van overheden, de infrastructuur en gegevens en documenten.

Helpdesk

helpdesk

Helpdesk Omgevingsloket online beantwoordt vragen van  overheden, bedrijven en particulieren over Omgevingsloket online. Vragen kunnen gesteld worden via het helpdeskformulier.

Voor inhoudelijke vragen over uw aanvraag of melding kunt u terecht bij gemeente, waterschap of provincie.